Tasemed ja eksamid

Krav Maga Global süsteemis on 15 taset. Eksamite sooritamine on kontroll iseendale ning annab tagasiside enda tehniliste oskuste osas – kui puhtalt sa oskad, kui kiiresti sa teed, testib sind kõrgema stressitasemega nagu eksamid ikka, aga see on normaalne – ka tänaval või reaalsetes olukordades tõuseb stressitase!

P1 – P5 KMG Curriculum – lae alla siit!

Practitioner (harjutaja – tehniku tase)

P1   P2   P3   P4   P5

Graduate (edasijõudnu – võitleja tase)

G1   G2   G3   G4   G5

Expert (ekspert – sõdalase tase)

E1   E2   E3   E4   E5

1. Esimese taseme eksami P1 võiks trenni tulles ja regulaarselt trenni tehes sooritada pärast 4-kuulist treeningut (soovitavalt pärast ca 30-tunnist baaskursust). P2 eksami saab P1 eduka sooritamise korral teha omakorda pärast uut 5 kuulist perioodi, kõik P-tasemed igaüks samuti minimaalselt 5 kuud (ka vähemalt 60h treeninguid ja instruktori loal) pärast eelmise taseme edukalt sooritatud eksamit. Läbikukkumisel peab vähemalt 2 kuud vahele jätma, enne kui uut eksamikatset sooritatakse. Eesmärk on kinnistada õpitut, mitte lihtsalt redelil ronida. Krav Maga Global süsteemis ei anta midagi niisama ja kõik mis sa oled saanud oled auga välja teeninud.

2. Edasijõudnute tasemel G on iga edukalt sooritatud eksami vahel minimaalselt 8 kuud (vähemalt 90h treeninguid ja peainstruktori loal). G5 – E1 eksami vahel juba 12 kuud. Läbikukkumise korral peab ootama uue eksamini vähemalt 3 kuud. G-tase on juba “instruktori” tase. Instruktoriks saamiseks peab lisaks instruktorite kursusel osalemise ja õpetamiseksami sooritamise edukalt läbima ka G1-taseme eksami, kuid keegi ei pea olema tingimata instruktor et selle tasemeni ronida ja sealt edasi liikuda. Instruktoriks olemine on suur vastutus, pidev töö, täiendkoolitustel ja seminaridel osalemine, kindlasti nõuab see teatud isikuomadusi, aga samas on ka suur au. Ka abiinstruktori staatus on juba suur asi ja näitab korralikku töömahtu. KMG Eesti 2018.a. instruktorikoolituse praktikas kestis tehnikate/harjutuste eksam järjest 7.5h, millele lisandus ka tehnikate õpetamiseksam.

3. Ekspertide tasemel on iga edukalt sooritatud eksami vahel minimaalselt:

E1 – E2   -2 aastat /  E2 – E3   -3 aastat /  E3 – E4   -4 aastat /  E4 – E5   -5 aastat. E-taseme eksami tegemiseks peab olema eelnevalt maa direktori luba. Läbikukkumisel peab ootama uut eksamit vähemalt 4 kuud.

Ajavahed on pikad, lõpupoole vägagi pikad ja see tagab ka kõrge taseme kõrge kvaliteedi. Krav Maga Global kvaliteedikontrolli tõsidust näitab asjaolu, et näiteks instruktorite baaskursus kestab 180 tundi (24 päeva), mis ei garanteeri instruktoriks saamist ning litsentsi aktiivsena säilitamiseks tuleb igaaastaselt käia muuhulgas instruktorite “update” treeningüritustel, et hoida ennast uuendustega pidevalt kursis.

Kõrgema taseme eksameid viivad läbi volitatud rahvusvahelised eksperdid kes Eestit külastavad või reisides saavad õpilased ka mujal eksameid teha. Eksperdid tavaliselt külastavad meid kas (suve)laagrite või  seminaride, kursuste käigus. Eksami edukalt sooritanud treenijad saavad tasemediplomi ja tasememärgi, samuti saab soetada tasu eest KMG rahvusvahelise passi, kuhu kantakse kõik külastused, seminarid, sooritused jne. Pass on regulaarsele treenijale tugevalt soovitatud ja kõik kes aktiivsemalt Krav Maga Globali süsteemi õpivad võiksid selle endale soetada (25EUR). Instruktorite baaskursuse või mõne muu erikursuse lõpetanud treenjad/instruktorid saavad vastavasisulise diplomi.