Tasemed ja eksamid

Krav Maga Global süsteemis on 15 taset. Eksamite sooritamine on kontroll iseendale ning annab tagasiside enda tehniliste oskuste osas – kui puhtalt sa oskad, kui kiiresti sa teed, testib sind kõrgema stressitasemega nagu eksamid ikka, aga see on normaalne – ka tänaval või reaalsetes olukordades tõuseb stressitase!

Practitioner (harjutaja – tehniku tase)

P1   P2   P3   P4   P5

Graduate (edasijõudnu – võitleja tase)

G1   G2   G3   G4   G5

Expert (ekspert – sõdalase tase)

E1   E2   E3   E4   E5

1. Esimese taseme eksami P1 võiks trenni tulles ja regulaarselt trenni tehes sooritada pärast 4-kuulist treeningut (soovitavalt pärast ca 30-tunnist baaskursust). P2 eksami saab P1 eduka sooritamise korral teha omakorda pärast uut 6 kuulist perioodi, järgnevad P-tasemed igaüks samuti minimaalset 6 kuud pärast eelmise taseme edukalt sooritatud eksamit. Eesmärk on kinnistada õpitut, mitte ronida redelil. Krav Maga Global süsteemis ei anta midagi niisama ja kõik mis sa oled saanud oled auga välja teeninud.

2. Edasijõudnute tasemel G on iga edukalt sooritatud eksami vahel minimaalselt 8 kuud. G5 – E1 eksami vahel juba 12 kuud. G-tase on juba instruktori tase. Instruktoriks saamiseks peab lisaks instruktorite kursusel osalemise ja õpetamiseksami sooritamise edukalt läbima ka G1-taseme eksami. KMG Eesti 2018.a. praktikas kestis tehnikate eksam järjest 7.5h, millele lisandus ka õpetamiseksam.

3. Ekspertide tasemel on iga edukalt sooritatud eksami vahel minimaalselt:

E1 – E2   -2 aastat /  E1 – E2   -3 aastat /  E3 – E4   -4 aastat /  E4 – E5   -5 aastat.

Ajavahed on pikad, lõpupoole vägagi pikad ja see tagab ka kvaliteedi. Krav Maga Global kvaliteedikontrolli tõsidust näitab asjaolu, et näiteks instruktorite baaskursus kestab 180 tundi (24 päeva), mis ei garanteeri instruktoriks saamist ning litsentsi säilitamiseks tuleb igaaastaselt käia muuhulgas instruktorite “update” treeningüritustel, et hoida ennast uuendustega pidevalt kursis.

Kõrgema taseme eksameid viivad läbi volitatud rahvusvahelised eksperdid kes Eestit külastavad või reisides saavad õpilased ka mujal eksameid teha. Eksperdid tavaliselt külastavad meid kas (suve)laagrite või  seminaride, kursuste käigus. Eksami edukalt sooritanud treenijad saavad tasemediplomi ja tasememärgi, samuti saab soetada tasu eest KMG rahvusvahelise passi, kuhu kantakse kõik külastused, seminarid, sooritused jne. Pass on regulaarsele treenijale tugevalt soovitatud ja kõik kes aktiivsemalt Krav Maga Globali süsteemi õpivad võiksid selle endale soetada (25EUR). Instruktorite baaskursuse või mõne muu erikursuse lõpetanud treenjad/instruktorid saavad vastavasisulise diplomi.