KMG Eesti ja meie visioon

KRAV MAGA GLOBAL EESTI!

Krav Maga Global on maailma suurim autentse Krav Maga õpetamisega tegelev organisatsioon, mida juhib Eyal Yanilov (Master 3), kes on Krav Maga looja Imi Lichtenfeld’i lähim õpilane.

Krav Maga Global Eesti asutati 2014.a. Janek Junja poolt, kes on tänase seisuga G5-taseme instruktor ja ühtlasi KMG Eesti peainstruktor ning direktor. Käesolevaks hetkeks on tema õpilased lõpetanud esimese litsenseeritud rahvusvahelise instruktorite kursuse Eestis ja töötavad aktiivselt järjepideva arengu ning turvalisema ühiskonna nimel. Meie eesmärk on olla pädevad nii taktikalises enesekaitses, millest Krav Maga kui vajadus ajalooliselt alguse sai kui ka juba spetsialiseerununa – sealhulgas militaarvõitluses (just sõjaväesüsteemis Krav Maga suures osas välja ka arenes), lahendustes õiguskaitseorganitele, lahendustes kolmanda isiku kaitses jne.

Oleme oma õpilasi treeninud peamiselt Tallinnas, Kaera 21 saalis ning Viimsis.

KMG Eesti visioon:

Turvaline riik, õnnelikumad ja enesekindlamad inimesed ning nende naeratavad ja elurõõmsad lapsed. Soovime aina rohkem pöörata tähelepanu just naiste ja laste turvalisusele, koolikiusamisele.

Me siiralt anname parima, et kõik meiega treenivad inimesed suudaksid enda ning lähedaste eest seista, tehes sealjuures taktikaliselt õigeid ja õigustatud otsuseid! Me oleme veendunud, et Krav Maga sobib kõigile ning julgustame tulema meie trennidesse!