Naiste Enesekaitsekursus

FB Event: https://www.facebook.com/events/601577567856692


Planeerime iga kuu kuni pooleteise tagant enesekaitsekursusi naistele (oodatud on ka naine oma mehe või elukaaslasega, kui tahetakse koos midagi teha), kus KMG Eesti instruktorid ja abiinstruktorid aitavad turvalises keskkonnas õppida enda eest seisma just naistel ja tütarlastel, kes üldjuhul füüsise poolest oma ründajatele alla võivad jääda. Treenime kontrolli stressi üle, sisemist tiigrit möirgama kui vaja, aga ka otseseid tehnilisi, taktikalisi oskusi ning üldist füüsist.
Oodatud on igas vanuses naised ja neiud (alates ca 12-13 eluaastat), et teha ühiselt 4-tunnine enesekaitsetreening (muudame materjali ja ka kordame vana, et iga kord oleks erinev, huvitav ja kinnistav) ning kasvatada nii enesekindlust kui oskusi ja ühtlasi koormata keha treeninguga. Naiste Krav Maga keskendub just naiste tarvis töötavatele ja kiiresti omandavatele võtetele ja taktikalisele käitumisele.

Naiste enesekaitsekursustele oleme teinud fikseeritud võimalikult taskukohase hinna (30 EUR), panustades naiste turvalisusesse ning julgustades proovima tulema kõiki, kel huvi või vajadus enda eest seista ning kes vanuse osas sobivad.

LHV Pank:
KMG-Krav Maga Global Eesti MTÜ
EE29 7700 7710 0257 9745

Loe lähemalt naiste Krav Maga kohta meie kodulehelt, alalõigust Naised.

Naiste enesekaitsekursuste reeglid / tasumine ja osalemine

* Registreerime koha osalustasu laekumiste järgi.
Kui registreerunud osaleja ei saa osaleda mingil põhjusel:
– seatakse riiklikud piirangud (koroonaviirus või muu samalaadne terviseoht)
– tekib igasugune “force majeure”
– üritus toimub, kuid osaleja tulla ei saa (koroonaviiruse positiivne test või viiruskahtlus, muu haigus või haiguskahtlus, kus mittetulemine on ohutum kõigile osalejatele)
– igasugune ootamatu või ettenägematu olukord
, siis aktsepteerime ka hiljemalt 1-2 päeva enne üritust mitteosalemisest teatamisi, kui meile events.kmgestonia@gmail.com või info@krav-maga.ee e-maili teel märku annate.
Kui osaleja on juba rahad üle kandnud, võivad nad üritusel osaluse lunastada järgmisel korral kui kursus toimub (naiste enesekaitsekursust anname regulaarselt). Kes on maksnud kuid ei saa tulla, ärge muretsege, ootame teid tagasi ja püüame paindlikud olla just läbi uute võimaluste, rahasid me aga edasi-tagasi liigutada ei soovi, loodame selles osas mõistlikkusele ja arusaamisele. Kes on aga otsustanud, et soovib osaleda ja oma koha ka varasemalt läbi makse lunastanud, siis oma kursuse ta kindlasti ka saab, palume vaid kannatlikkust.
* Krav Maga Global Estonia ei saa vastutada kursuste edasilükkumiste või segaduste osas planeeritud üritustele, kui seda on reguleerinud Eesti Vabariik. Krav Maga Global Eesti otsib omalt poolt aga võimalusi viia läbi vajadusel erandkorras lisakursusi lisaaegadel, kui koroonaviirus või muu sarnane erakordne meist sõltumatu olukord ei lase piisavalt efektiivselt sobivatele aegadele kursusi planeerida. Seeläbi saab maksnud osalussooviga inimene lisavõimalusi oma juba makstud osaluse lunastamiseks.
* Kõik mida kursusel õpetame, teeme heas usus, et õpilased uusi oskusi ilma piisava põhjuseta kellegi peal ei kasuta. Sama selgitame ka regulaartreeningutel, aga kuna naiste enesekaitsekursustele võib sattuda inimesi esimest korda ja ka ainsal korral, siis peame vajalikuks see eraldi ära märkida. Krav Maga treeningud läbi Krav Maga Global Estonia baseeruvad iseenda enesekaitsel või kolmanda isiku kaitsel. Meie kursustel ei õpeta me kedagi põhjuseta füüsilist jõudu kasutama või Eesti Vabariigi seadusi rikkuma. Iga osaleja, kes kursusele tuleb, saab sellekohase teavituse.
* Krav Maga Global Estonia trennid ja kursused on alati üles ehitatud turvalise treenimise printsiibist lähtudes ja viime vigastuste võimalikkuse maksimaalselt alla. Traumade vältimiseks teeme kõik oleneva ja tänu turvalisele treenimisele juhtub traumasid praktikas äärmiselt harva, kuid me ei saa vastutada nende tekkimise eest, vaid viia nende tekkevõimalus miinimumini. Iga osaleja vastutab lõppkokkuvõttes iseenda keha ning võimalike tervisepuudulikkuste eest.
* Rakendame oma oskusi alati meie poole pöördunud treenija hüvanguks, arvestame asjaoluga et ning temal kui trenni- või kursusekaaslastel võib puududa varasem kogemus ja loodame kahepoolsele heasoovlikkusele, mõistlikkusele, arusaamisele ning panustame eelkõige treenija turvalisusele! Alati on aga ka hea tulla sõbraga, keda varasemast juba tunned ning usaldad!
Kõik osalenud huvilised võivad soovi korral ka igal ajal tulla meie regulaartreeningutele, kui riik trennitegevust parasjagu niipalju ei piira, et regulaartrennid toimuda ei saa.