Lapsed

LASTE KRAV MAGA (HETKESEISUL LASTEGRUPPE MOODUSTATUD POLE)

Lühikokkuvõte (loe pikemalt altpoolt):

 1. Krav Maga on lastele suurepäraselt sobiv üldtreening ja taktikaline enesekaitsesüsteem, mis annab väga hea võimaluse ka pisematele ja nõrgematele, õpetades aegsasti enda eest seisma, olema füüsiliselt aktiivne ning mõistma kõiki jõukasutuse psühholoogilisi aspekte aga ka tagajärgi. Enesekaitse algab enesekindlusest, selle tulenevalt ohvrirolli mittesattumisest ja liigub jõukasutuse vältimise suunas, kuni see on siiski vältimatu või taktikaliselt õigustatud. Laps võiks teada mis olukorras mida teha, samuti võiks ta olla valmis sekundiga reageerima kui tegemist on tõsise otsese rünnaku korral, kus ei ole enam tark ennast tagasi hoida (näiteks otsesed kallaletungid teiste laste või täiskasvanute poolt). Füüsiline treening on mängulisem kui täiskasvanute puhul, ilmselgelt lõbus ning huvitav ning boonusena annab lastele õhtuks hea une. Eelnev kogemus võitluskunstides ei ole trenni tulemiseks vajalik.

 1. Millised on trennid?

Lastegruppide tavatunnid kus osalevad lapsed koos:

5-8 eluaastat (45min)

9-12 eluaastat (60min)

13+ on väga tõenäoliselt sobilik juba standardgruppi, läheneme kõigile kindlasti individuaalselt ja leiame ka sobiva grupi.

Eriseminarid (ainult lastele või pereseminarid (pere teeb koos trenni – suurepärane võimalus perega koos aega veeta), alates 90min)

 1. Mida lapsed treenivad ja õpivad?

Taktikaline enesekaitse igas võtmes:

 1. Füüsise, toonsuse ja vastupidavuse parandamine, jõu suurendamine, parem kehakontroll ja koordinatsioon;
 2. Emotsionaalne enesekontroll kriisiolukordades, kohese agressiivsuse saavutamine, hääle kasutamine, enesekindluse kasv, ohvrirolli mittesattumise mõistmine ja rakendamine;
 3. Olukordade ja ümbritseva keskkonna lugemine, olukordade ennetamine, lahendamine, olukorrast lahkumine, liigse jõukasutuse tagajärjede mõistmine;
 4. Kiusamiste erinevate vormide lahtimõtestamine, lahendused koolikiusamiste ja provokatsioonide vastu, ohutu treenimise ja teistest lugupidamise mõistmine;
 5. Kaitsetehnikad käe- ja jalalöökide, kägistamiste, tõukamiste ja tirimiste (ka juustest) vastu, maasvõitlus;
 6. Kõik erinevad Krav Maga löögitehnikad käte ja jalgadega, haarded, valuvõtted, õpitakse ohutult kukkuma (ka mänguhoo õnnetused), kaitsma ennast piiratud maaalal, ohutult püsti tõusma;
 7. Laste puuduste ja eeliste mõistmine võrreldes täiskasvanutega, harjutused ka täiskasvanute vastu, teoorialoengud ja näited tänavalt – Krav Maga toimib!
 8. Treeningud mitme samaaegse ründaja vastu, rünnakute vastu rahvarohketel üritusel (ka n. (grupi)ahistamised täiskasvanute ja teiste laste poolt), inimröövide vastu, vaiksesse kohta lohistamiste/tassimiste vastu jne;
 9. Tasemetestide võimalus enda tehtud töö kontrollimiseks.

Meie instruktorid ja abiinstruktorid on treeningute läbiviimiseks kvalifitseeritud ja on igati lastele toeks ning vanematele avatud.

KUS JA MILLAL TRENNID TOIMUVAD?

MIS ON TREENINGUTE HINNAD?

Krav Maga lastele?

Krav Maga looja Imi Lichtenfeldi suur unistus oli, et iga laps suudaks enda eest seista! Imi ise lahkus meie seast paraku juba 1998.a. jaanuaris, kuid tema unistus on kandunud edasi tema töö jätkajate südameis ning tegudes, mistõttu saame käesoleval hetkel rääkida Krav Maga treeningutest lastele ja teismelistele.

Sõltumata meie üldisest soovist tagada enda, oma lähedaste või kaaskondlaste lastele turvaline kodune, kooli- või üldine väliskeskkond, oleme sunnitud pidevalt tõdema, et paljudel lastel see puudub.. mis veelgi hullem, me ei kuule sellest. Tüüpilised teemad millega lapsed rinda pistavad, võivad olla vaimne- , füüsiline- ning ka seksuaalne vägivald teiste laste, täiskasvanute või siis eriti südantlõhestaval puhul just enda vanemate või pereliikmete poolt. Täpselt samaväärselt aga vajavad suunamist ja erinevat ettevalmistust eluks need lapsed, kel kodukeskkonnas ning koolis kõik hoitud ja stabiilne on. Reaalselt ei tea me mitte kunagi, millal või kui vanalt me midagi oskama peame. Meie soovime olla toeks kõikidele lastele – kes vajavad reaalselt õpetusi täna ning kes võivad vajada enesekaitsealaseid teadmisi tulevikus!

Miks valida oma lapsele Krav Maga lastetrennid?

Krav Maga toimib ja Krav Maga õppimine algab kohe! Seda just selles võtmes, et tehnikad on kiiresti omandatavad sõltumata laste iseärasustest. Me ei otsi tippatleete ja superpaindujaid, sest kuigi Krav Maga annab suurepärase füüsilise koormuse, siis Krav Maga ei ole otseselt sport – meil ei ole spordialadega võrdluses reegleid, me keskendume sellele, et iga laps jõuaks edasi ja saaks selleks võrdse võimaluse. Krav Maga medalid on perioodilised tasemetestid, mis eelkõige lapsele endale annavad kindluse, et nad on enda töö tulemust väärt!
KMG lastetrennid õpetavad lapsi erinevates olukordades käituma, oleme äkiline ja ootamatu, kasutama enda häält ning rakendama vajadusel spetsiifilisi löökide seeriaid spetsiifilistesse piirkondadesse, et suurendada võimalust kriisiolukorrast väljumiseks. Treeningu alla kuuluvad ka üldine füüsiline vorm ja kestvus, mängulisus ja lõbusus, mitmekesisus harjutuste vahel, et treening liiga rutiinseks ei muutuks ning kogu kriisiolukorra või rünnaku alla sattumise psühholoogia mõistmine (kuidas ohuolukordi tuvastada ja vältida, kuidas lugeda ümbrust, kuidas käituda rünnaku korral, millist füüsilist, vokaalset või muud tehnikat vajadusel kasutada, mõista mis on liigne jõukasutus, mis on erinevate tegude tagajärjed jne).

Meie Krav Maga Global Eesti instruktorid, kes nii lastetrenne läbi viivad kui abiinstruktoritena vajadusel trenne toetavad, on saanud selleks spetsiifilised KMG rahvusvahelise peakorteri poolt korraldatud instruktorite erikoolituse (ka erikoolitused laste Krav Maga suunal) ning laste treeningprogrammid erinevatele vanuserühmadele on koostatud rahvusvahelise aastatepikkuse kogemuse alusel. Meie enda koolitamise aluseks on ka uuenduskoolitustel osalemine, sest nii nagu muutub tänav, peame olema muutusteks valmis ka meie ise ja meie õpilased, selles võtmes on Krav Maga kui elusolend. Meie strateegia üks olulisi lülisid on tõsta tähelepanu ühiskonna kõige nõrgematele –naistele ja lastele ning läbi treeningute tõsta nende turvatunnet ja enesekindlust, mis tegelikult peegeldub kõikidesse muudesse tegemistesse samamoodi!

Millised trennid välja näevad?

Elementaartehnikatena õpitakse kaitsma ennast erinevate käelaksude, üldiste käe- ja jalalöökide, särgist, jäsemetest ja juustest tirimise või hoidmise, lükkamiste, kaelast haaramise ja kägistamise vastu, samuti õpitakse vältima mahaheitmisi, äralohistamisi ja maas võitlemist. Samamoodi õpivad lapsed õigesti kukkuma ning kukerpallitama, seda näiteks erinevate õnnetuste aga ka rünnakute korral, et võimalikult tervelt olukordadest pääseda. Samatähtsad on nende enesevalitsus ja -distsipliin, julgus, enesekindlus ja stressirohkes olukorras otsuste langetamise oskused.

Lastetrennid on ülesehituselt väga aktiivsed, pigem kärarikkad ja lõbusad. Nooremad lapsed vajavad ja otsivad rohkem mängulisust, vanemate laste puhul trenni iseloom ka veidi muutub. Kui vanemas lastegrupis (9-12) olev või vanuselt veel lastegruppi sobiv õpilane võiks ühineda juba täiskasvanute grupiga (lastegrupis jääb temale individuaalselt juba väheseks), tehakse vastav ettepanek ka lapsele ning tema vanema(te)le. Üldjuhul alla 13.a. isik aga täiskasvanutega valmis treenima veel ei ole. Kuna laste füüsilised ja vaimsed eeldused ning omadused on erinevad, tuleb lastele anda teatud tehnikate või harjutuste koha pealt kohanemisaega, et nad tunneksid ennast turvaliselt ning samatähtis on meile nende turvaline treenimine, mistõttu on väga oluline nii kollektiivne kui individuaalne treening- ja kaitsevarustus. Lastega ka suheldakse, küsitakse mida nad õppisid ja miks, et kinnistada arusaamu, miks midagi tehakse ja miks miski oluline on. Vanematel on alati võimalus tulla trenne vaatama, küsida tagasisidet treeneritelt ja toetada samuti oma last igakülgselt tema vaimses ja füüsilises arengus. Meie silmis on väga tublid kõik lapsed, kes püüavad anda endast parima! Kui mingi harjutus (näiteks stressiharjutus) tekitab ebamugavust, on alati võimalik seda kaasa teha alles siis, kui laps ennast selleks piisavalt turvaliselt tunneb. Stressiharjutuste mõte on aga luua kõrgema stressiga emotsionaalne seisund, millesse laps võib tänaval reaalse ohu korral sattuda ja mille harjutamine aitab vältida paanikasse langemist ning aitab säilitada kaine mõtlemise ning plaani mida edasi tuleks teha.

Kokkuvõtteks!

Lühidalt trenn on järgmine:
Soojendus ja venitused, mängud, võistlused, tehnikad, diskussioonid – Lõbus, füüsiliselt aktiivne, kollektiivselt seltsiv, praktiline terveks eluks! Leia sõpru, leia enesekindlus, leia iseennast!
Treeningu pikkused eri vanuserühmadele (sõltuvalt igast konkreetsest lapsest, võime teha erandeid vanusest sõltumata):
Vanuses 5-8 – 45min
Vanuses 9-11 – 50 min
Vanuses 12-14 – 60min

15 eluaastat ja ülespoole hindame individuaalselt, mis grupis oleks inimesel mõistlik valmisoleku ja arengu võtmes trenni teha.

Ka kõige halvemas, just laste ettearvamatus ründaja jaoks ning nende üldine enesekindlus ja treenitud käitumine on need omadused, mis lapse võimalikku sattumist ohvrirolli oluliselt vähendada võivad ning selle eesmärgi nimel me ka pingutame! Oleme veendunud, et suudame tõestada, et Krav Maga on lapsele suurepärane väljund olemaks füüsiliselt aktiivne, enesekindel, lugupidav nii enda kui ka teiste vastu, tähelepanelik ning vajadusel langetama kiiresti õigeid otsuseid ning koheselt reageerima, et päästa eelkõige ennast või teisi (kui see põhjendatud on)!

Küsi julgesti kui küsimusi tekib, oleme lapsevanematele väga avatud ja meiega võib alati ühendust võtta!

E-mail: info[ät]krav-maga.ee

www.facebook.com/kmgestonia

Tel 56 996 191, Janek